volejte: 603 729 354
zdravá včelstva přirozeným způsobem

Jak testovat včelstva - PinTest

Metoda Pin-Test zjišťování čistícího pudu včelstva

Jak na metodu Pin Test? Není to nic složitého a ni časově náročného. Velmi dobře vám k tomu pomůže naše pomůcka PinTest pro snadné provedení testu. Zjišťujeme tak sílu čistícího pudu včelstva. Čistící pud napomáhá včelstvu udržet společenští zdravé a čelit nemocem například varroázu, mor včelího plodu, zvápenatění plodu, hniloba plodu. Dokážou-i včely včas identifikovat a vyklidit z úlu mrtví nebo nemocný plod mohou tak předejít rozšíření nemoci a dojít až k jejímu úplnému odstranění. Proto je pro nás důležité zjištění síly čistícího pudu konkrétního včelstva k vyselektováni včelstev s nejlepším čistícím pudem a tyto rozmnožovat, naopak ty s nízkým čistícím pudem nahrazovat. Rozšiřování tohoto genetického potenciálu provádíme výměnou matky získáme tak přirozeně odolná a rezistentní včelstva. 

Jak na testování v praxi? Testování čistícího pudu provádíme v průběhu plodového období včelstva, pro přesnost testování je lepší test provádět dvakrát až třikrát s časovým odstupem jednotlivých testů od dubna do července protože test mohou ovlivnit i vedlejší faktory jako třeba náhlé ochlazení a špatné počasí.

Postup při testování

Ve včelstvu vybereme plodový plást se zavíčkovaným plodem mladšími kuklami, ideálně 3-6 den od zavíčkování, protože se snadno propichují. Z plástu ometeme včely a vybereme místo s co nejvíce zaplněné zavíčkovaným plodem. Vezmeme si pomůcku na propichování buněk a usmrcování larev PinTest a zaměřením hrotu jehel na střed buněk je propíchneme až na dno buňky. Testování provádíme ideálně na 50-100 buňkách najednou. Oblast testování si můžeme označit barevně například fixem pro lepší identifikaci tetovací oblasti. Spočítáme celkový počet buněk v testovací oblasti. Dále pak spočítáme a zapíšeme počet buněk v testovací oblasti, které jsou prázdné bez kukel nebo obsahující med nebo pyl. Plástev vrátíme do včelstva na původní místo a zapíšeme si čas začátku testu.

Podstatou testu je to že měříme čas, za který včelstvo vyčistí všechny buňky s usmrceným plodem. Usmrcením plodu propíchnutím napodobujeme podmínky, které jsou například při zvápenatění plodu, kdy je plod pod víčkem mrtvý.

Následně provedeme 3 kontroly vyčištění buněk a to po 12 hodinách, 24 hodinách, a 36 hodinách od usmrcení plodu. Po každé kontrole zapíšeme počet zcela vyčištěných buněk, počítání odvíčkovaných, nebo plně nevyčištěných buněk by mohlo skreslit výsledek testu. Při poslední kontrole spočítáme také počet buněk nevyčištěných.

PinTest aplikace na plástu včel

Vyhodnocení

PinTest rovnice pro vyhodnocení
  • P - počet testovaných buněk (50 nebo 100)
  • t(1) - čas první kontroly
  • t(2) - čas druhé kontroly
  • t(3) - čas třetí kontoly
  • N0 - počet buněk, které neobsahovaly před započetím testu plod
  • N1 - počet vyklizených buněk při první kontrole
  • N2 - počet vyklizených buněk při druhé kontrole
  • N3 - počet vyklizených buněk při třetí kontrole
  • NL - počet nevyklizených buněk při třetí kontrole

Výsledná hodnota je průměrný čas v hodinách, za kterou včelstvo vyklidilo usmrcené buňky. Čím je výsledná hodnota nižší tím má včelstvo vyvinutější čistící pud. Hodnoty 6-10 jsou vynikající, do 20 chvalitebné, do 30-35 dobré. Včelstva s hodnotou 40 a výše by měla být s chovu vyřazena.

Svatební oznámení
Copyright © 2023
pište na: info@pintest.eu